Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız, tarihte kurulmuş 16 büyük Türk devletini; güneş ise, Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor. Bu 16 devletin hakimiyet süreleri ve hakimiyet altında tuttukları yerler ise şöyledir:

Büyük Hun İmparatorluğu
1 / 2

1. Büyük Hun İmparatorluğu

Büyük Hun İmparatorluğu'nun M.Ö. 220 yılında kurulduğu bilinse de, M.Ö. 318 yılına kadar ulaşılan Çin kaynaklı belgelere göre Çinlilerle anlaşma yaptıkları görülmektedir. Bu da, Asya Hun Devleti'nin kuruluş tarihi adına önemli bir gelişmedir.

Sonraki